Natten var mild og kær (Peter Heise)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
ExtMuse3.png MuseScore3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Jes Wagner (submitted 2020-04-20).   Score information: A4, 2 pages   Copyright: CC BY NC ND
Edition notes:

General Information

Title: Natten var mild og kær
Composer: Peter Heise
Lyricist: Christian Winthercreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsong

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1866

Description:

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

Natten var mild og kjær,
Stille og dunkel,
Skjult var bag Skyen hver
Stjernes Karfunkel.
Vi var saa ene!
Lindenes Grene
Sagteligt svæved vort Vindve forbi —
Alt var en sød Melodie.

Vi var saa ene med
Os og vort Hjerte;
Urørt forbi os gled
Mindet om Smerte,
Mindet om Storme;
Nagende Orme
Glemselindhylled’ i Dvale jo laae —
Der var kun Eet, som vi saae.

Smeltet til Eet var jo
Livsfyldens Kerter,
Eet vare begge to
Bævende Hjerter;
Fletted’ som Ranker
Eet vore Tanker;
Eet var vor Himmel, vor Tro og vort Haab,
Eet, som vor Kjærligheds Daab.

Drømmende vugged vi
Som over Havet,
Vækkende Sukket, i
Længsel begravet;
Hilste vor Stjerne,
Som fra den fjerne
Evighed havde formælet vort Navn, —
Salige, Favn udi Favn!
 

(Original spelling)