Nesem vám noviny (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-12-28)  CPDL #33920:       
Editor: Jens Klimek (submitted 2014-12-28).   Score information: A4, 3 pages, 76 kB   Copyright: Personal
Edition notes:
  • (Posted 2004-06-23)  CPDL #07299:     
Editor: Douglas Brooks-Davies (submitted 2004-06-23).   Score information: A4, 2 pages, 84 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: #1 of 'Two German Carols', traditional Bohemian carol, translated and arranged by Douglas Brooks-Davies.

General Information

Title: Come, O You Shepherds (Kommet, ihr Hirten)
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

==Original text and translations==

Czech.png Czech text

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z Betlémské krajiny, pozor dejte,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

Syna porodila, čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána,
Jej obvinula a zavinula
plenčičkama.

K němužto andělé s nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
Jeho vítali, Jeho chválili,
dary nesli.

Anděl Páně jim to sám přikázal,
když se jim na poušti všem ukázal,
k Betlému jíti, neprodlévati,
hned rozkázal.

Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení
nebo noc tmavá se proměnila
v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen
oznamují.

Též i my, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
Ježíše svého, Pána našeho
přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, s nebe daný!
Jenž jsi se narodil z čisté Panny,
pohlédni na nás a přijmi od nás
tyto dary.

S nebe Jsi sstoupil k nám z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský!
Jaký spanilý a ušlechtilý
celý krásný.

Tak Jsi svůj lid sobě zamiloval,
že’s ani nebe proň nelitoval,
sstoupil Jsi s nebe, abys zaň sebe
obětoval.

Přijmy ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš!
Tvoje poddané, Tobě oddané,
Ty dobře znáš.

Děkujem Ti za Tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
na které jistě čekalo lidské
pokolení.

Žádáme s srdečnou zkušeností,
aby Jsi nás uvedl do radosti,
tam, kde přebýváš, slávy požíváš
na věčnosti.

English.png English translation

Come, O you shepherds, people, listen to me.
Go straight to Bethlehem, the baby to see.
For Christ is born a man now among you,
God come from heaven now here to save you:
Be not afraid!

Let us go swiftly to Bethlehem's stall,
There to adore the gift revealed to us all.
What here we find we'll tell all mankind;
Give adoration, come, every nation:
Hallelujah!

Truly the angel good news has revealed
To Bethlehem's shepherds as before him they kneeled.
Now joy on earth to all men is here;
Peace among all banishes fear.
Praise be to God!:

Esperanto.png Esperanto translation

Aŭdu novaĵon el alta ĉiel’
Pri Betleĥemo kaj pri brila stel’.
Vi do silentu, Bone atentu,
Jen la anĝel’!

Karaj paŝtistoj, naskiĝis Sinjor’.
Donu donacojn je Lia honor’.
Jen via Reĝo; Danku per preĝo;
Ĝoj’ en la kor’!

Ĝoje heroldas anĝeloj per kant’
Pri la naskiĝo de nia Savant’.
Bebo alvenis; Dio nin benis;
Gloru per ĉant’!

Translation by Roel Haveman
German.png German translation

Kommet, ihr Hirten, Ihr Männer und Fraun!
Kommet, das liebliche Kindlein zu schaun!
Christus, der Herr, Ist heute geboren,
Den Gott zum Heiland Euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht!

Lasset uns sehen In Bethlehems Stall,
Was uns verheißen Der himmlische Schall!
Was wir dort finden, Lasset uns künden,
Lasset uns preisen In frommen Weisen.
Allelujah!

Wahrlich, die Engel Verkündigen heut
Bethlehems Hirtenvolk Gar große Freud:
Nun soll es werden Frieden auf Erden,
Den Menschen allen Ein Wohlgefallen.
Ehre sei Gott!

Translation by Carl Riedel