Note-bok för Fröken Ulrica Elisabet Taube (1767) (Various)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
File details.gif File details
Question.gif Help
 • (Posted 2006-03-15)  CPDL #11238:   
Editor: Andreas Stenberg (submitted 2006-03-15).   Score information: A4, 46 pages, 3.61 MB   Copyright: CPDL
Edition notes: collection of 21 songs. Edited with permission of the Borgå Gymnasiums Bibliotek (copyrights owner).

General Information

Title: Note-bok för Fröken Ulrica Elisabet Taube (1767)
Composer: Various

Number of voices: 1v   Voicing: Solo high
Genre: SecularAria

Languages: Finnish, French, Italian
Instruments: Keyboard

Publication date and place: 1767 .

Description: collection of 22 songs for one voice and keyboard instrument.

Title: Songs, Aires and Arias from Finnish 18-Century manuscript Note-bok för Ulrica Elisabet Taube (1767)

The songs are:

 1. När oskuld sig med kärlek får förena
 2. Aimer et plaire
 3. Marche del Sacrificio: Ak så är världsens sätt
 4. Marche del Sacrificio: Ack så är världsens sätt (slightly different setting)
  • a. H.Ph.Johnsen: Kärleks pris
  • b. H.Ph. Johnsen: lärdoms pris
 5. Pez Vous Jeune Lisette
 6. Aria: A jamais Collin
 7. Aria del Sign J.A. Hasse: Att behaga mig
 8. Aire: Vous amants que j'interesse
 9. Andante: Il piè se alontana
 10. Andante: Två herdar ha hvarannan kiära
 11. Aria: Säg mitt hiärta hvi du klagar
 12. Andante: Säg mig trogne Herde hvar
 13. Aria allegretto Pizzicatto: Ljufvaste min Herdinna
 14. Aria Andante: Quando mai felice siete/ Ack min herde om du viste
 15. J.H. Roman: Aria Andante: Mitt hierta rörs av frögd
 16. The Gallant Sailor
 17. Aria: Hvad är vår ungdoms vår
 18. Revelli vous belle dormeuse
 19. Aria Andante: O vous que Mars rend invincible
 20. Ce que je dis est la vérité.

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish, French.png French and Italian.png Italian text

1. Aria: När oskuld
När oskuld sig med kiärlek får före na då öks den (ljuf) va drift som hiärtat rör.
De sälla nöien äro altid rena och leda (ei) till det som ångras bör.
Eij falska nät här ställes eij menlös dygd ned fälles när flärd eijstyret för.

2. Aimer et plaire
Original text and translations may be found at Aimer et plaire (Anonymous).

3. & 4. Marche Del Sacrificio
Ak så ärvärldsens sätt
falskhet oförrätt
är hennes bästa lön
hvaraf iag bittra rön
ärfar hvardag hvar stund hvartimma
ak huröks min motgongsdimba
af demörcka moln min ovän samla tör
som min rena oskuld rör.

Den vid mittömma bröst mitthjärta stal helt obe tänkthar
nu försmicker röst förtal mig återskiänkt ock till mitt olycks mått
mong tusendsmäde skått
ak han tror sin sak därmed at giöra ren
men en hemde dag uptäcker alla skien
si iag har mig anbe falt den som ser ock dömmer alt.

5a. Kärleks Pris
1. Du ljufva Lag som alla lyda,
Du Sinnens söta Ening band,
Du hånung ifrån Canans land,
ho kan din kraft för skadlig tyda:
Si vänskap är den högsta lått,
Som oss af tiden blifver buden,
Ej under är att kärleks guden
har hela verldens dyrkan fådt.

3. Apollo, alla konsters herre,
Har Astrilds Konster undergått
Ho undrar då, att han har rått
På människior och Gudar smärre
All verldens Sagor Säga oss
Att han har ingen Hiälte lämnat:
All Lärdoms Stålthet har han hämnat,
Och bögt med sina snälla Bloss.

5. Nej; Fabeln har oss ej förkunnat
Så noga hännes Lefnads Sätt
Cupido hafver ej så lätt
En Quinna Sådan Frihet unnat
Man vet att lika Sinnelag
Plä mäst hvars annars gunst förvärfva
Ho vet, om Phoebus och Minerva
Ej funnit i hvarann behag?

5b. Lärdoms Pris
2. Den Ro, som ädlasinnen äga,
I lärdomochi snille bragd,
är på den högsta vägen lagd,
där Astrilds Nöjen intet väga:
Man finner aldrig Fröjasglop,
Uppå Parnassens högder trivas:
Sällan serman Kärlek givas
med Vishet och Förstånd ihop.

4. Men Pallas Cronan för de Lärde
Och vise hiältars Dygd och Pragt
Har aldrig gett på Astrild agt.
Hon hölt dess Pilar icke värde
Att nalkas hennes kloka bröst
Hon skylte Sig med Vishets Skiölden,
Den var dess Värn i starka kölden,
Och uti hettan hennes tröst.

6. Pez vous jeune Lisette
Pez vous jeune Lisette
Toujours éviter l’amour
Le malin toujours vous guette
il vous jouera quelque tour.

N’hésitez pas de vous rendre,
De sans cesse vous défendre,
vous faites enfin serment
Autant en emporte le vent.

Que sert-il d’être sévère
Quand on a tant d’agremens
M’aimez donc jeune Bergère
Dites des douces sentimens.

Ne finez point la tendresse
Profitez de la jeunesse
Ne rapellez vos sermons
Autant en emporte le vent.

7. Aria: A jamais Colin
A jamais Colin je t’engage mon cœur et ma foi
qu’un doux mariage m’unisse avec toi.

8. Aria del Signor Johan Adolph Hasse

Att behaga mig så bör du visserliga,
älska, tjäna, vänta, tiga.
Sedan kan du säkert Hoppas allt, allt
(då)kan du säkert hoppas allt.

Till belöning för din smärta,
Får du då mitt hela hjärta,
Som för dig blir aldrig kalt.

9. Air: Vous amants que j'intéresse
Vous amants que j'intéresse,
Par mes pleurs et ma tristesse,
Apprenez de ma faiblesse
à fuir des appâts trompeurs.
Cet enfant qui nous caresse
a causé tous mes malheurs.

Il vous flatte, il vous entraîne
mille fleurs parent sa chaîne.
Séduit par autant de charmes,
vous perdez la liberté
et c’est de vos larmes
que le traître est enchanté.

O vous donc qui ne respirent
que l’amour et son Empire
aux tran pi vous inspire,
Ah ! Sachez mieux résister
aujourd’hui je ne respire
que d’avoir su l’écouter.

Errance qu’il vous donne
ces plaisirs, cette couronne
sont de trop funestes dons.

10. Andante: Il pie sa alontana
Il pie sa alontana
dal caro sembiante
ma l’alma constante
nn parte date.
Sufficio di quella
fan dentro al mio petto
la speme la fetto
la bella mia fe.

11. Andante: Två herdar ha hvar
Två herdar ha hvar annan kiära,
och bägge vörda Elisandra.
De älska lika fullt hvar andra
fast deras lycka Olik är.
En Damon har herdinnans hjärta.
Philemon det ej klandra tör.
Fast hännes Dygdoch skjönhet gör
Philemon både lust och smärta.

12. Aria: Säg mitt hjärta hvi du klagar
Säg mitt hjärta hvi du klagar,
öfver Ödets hårda lagar,
Som förbittra dina Dagar?

Mon ett lif förutan möda,
skulle all din Oro döda,
och ett lugn I Själen föda?

Nej jag vet att förtret ofta hugnar
Efter blast händer mäst att det lugnar,

När som stormen har gått öfver,
du mitt hjärta då behöfver
att din fägnad må bli hel.

Quickna opp då mitt hopp
Ödet hafve sitt lopp
när du länge är kastad af motgångensspel,
Skall lyckanslutligt blidin Del.

13. Andante: Säg mig trogne herde hwar
Säg mig trogna herde hvar
Säg mig hvar din hjord i dag sin middag har
Och hvarest Skug gan Sträcker sig
där du för Hettan giömmer dig.

Att jag wägen finna må
och som ett fär ej villse gå
Hvar hjorden midags hwilan har?
Liufva Herde säg mig hwar?

14. Aria Allegretto Pizziccato: Ljufvaste min Herdinna
Ljufvaste min herdinna
hvar får jag Dig igän?
Mitt hjärta så ömt månde brinna för
en så dyrbar Vän.

I våra Dalar,
Jag om Dig talar,
mitt ljufsta tids fördrifv,
mitt alt mitt halfva Lif,
består att ständigt älska Dig.

När Zephis mig här ej hugsvalar,
Strax lundens pragt försvinner;
men ach hurutäck jag den Finner,
hvar gång dess förtjusande Röst,

åt detta uprigtiga bröst
gier glädje upmuntrans tröst,
när han om sin kärlek försäkrar mig.

15. Aria,Andante: Quanto mai felice siete/Ack min herde om du viste
Quanto mai felice siete
Innocente Pastorelle.
Ch’in Amor non connoscete
Altre legge che l’Amor.

Ancor cosare felice
se potessi al Idol mio
Pale farco mea voi lice
il di sio di questo cor.

Ack min herde om du viste
med hvadro jag hörtddin sång.
Då du din ord aldels miste
men hur kan du ängsla dig

Tror du Herdars smicker munnar
som min kärlek dig miss unnar
kunna röra detta hjärta
eller äfven tåla mig?

Nejmin herde deras Låga
deras eder till att våga
jord och lif och all förmåga
får ej med mitt hjärta magt.

Här I menlöshetens sköte
Sku’vi ha vårtljufva möte
och vid brädden af vår källa
skatta oss långt mera sälla
an den rike i sin pragt.

härsku’ vi de löften gifva
som vår kärlek kan uplifva
och att den än mer beskrifva
låt oss med en samfelt frögd
siunga om vår lyckas högd.

16. Aria Andante: Mitt hierta rörs av fröijd
Mitt hierta rörs av fröijd min blod af glädje giäser
iag siunger Herrans lof och hans beröm iag laser
Eij annatän hanspris på mina strängar slås
hans ros och annat eij iag på min pipa blås.

I foglar villde diur
ock allt hvad älgiest andas
låt våra rösters liud
till Herrans låford blandas
ack omvårt glädje roop
Eij hörs till lambets tron
så skallmin tysta suck
dock röija eder ton.

Min andakt skynda dig
men tröttna eij på vägen
Min tro misströsta eij
men var i Gudi trägen
Mitt tolamod se till
I hoppet att bestå
Mitt hopp förhoppas mer
Så skall du mera få.

Gud alla Herrars Gud
när din Basun skall liuda
och utur jordens buk
till Doms the döda biuda
tänk då på din förtienst
afplånat all vår skulld
Gud evigt gode Gud
Var mig en Fader hulld.

17. The Gallant Sailor
Hear me, gallant sailor,
hear me while your country has a Foe.
He is mine too, never fear me
I may weep, but you must go.

Though this Flow’ry season woos you to the peacefull sports of May,
And love sighs so long to loose you,
Love to Glory shall give way,
Love to Glory must give way.

Sailor:
Can the Sons of Britain fail her,
While her Daughters are so true,
Can the Sons of Britain fail her,
While her Daughters are so true.
Your soft Courage must avail her,
We love Honour loving You.

Boatswain:
War and Danger now invite us,
Blow Ye winds auspicious blow,
Ev’ry Gale will must delight us,
That can waft us to the Foe.

18. Aria: hvad är vår ungdoms vår?
hvad är vår ungdoms vår?
En Tid som snart bortgår.
hvad är vår Frögd och Lust?
En Väderpust.
Vi födas, gråta,
vi barnsligt låta.
Vi tala, växa ifrån vår läxa,
ändligt gå till Frihets År.

Sen vilärdt tänka, Åren oss Kränka
och vill oss Sänka
Uti ålldrens trötta Spår:
Ho vet om icke ett ungdoms Smycke
oss hågen stärkte om Vi för market,
att en unger bar Grå hår.

19. Réveillez-vous, belle Dormeuse
Réveillez-vous, belle dormeuse,
Si ce baiser vous fait plaisir
Mais si vous êtes scrupuleuse,
dormez, ou feignez de dormir.

Craignez que je ne vous éveille,
favorisez mes trahisons,
vous soupirez, votre cœur veille,
laissez dormir votre saison.

Si je vous apparais en songe,
profitez d’une douce erreur,
goutez le plaisir du mensonge
si la vérité vous fait peur.

20. Aria Andante: O vous que Mars rend invincible
O vous que Mars rend invincible,
voulez-vous être au rang des Dieux ?
Défendez-vous s’il est possible
d’être esclave de deux beaux yeux

Vous triomphez par la victoire
mais tout l’éclat de votre gloire
retentit devant l’amour
et vous cédez à votre tour.

21. Ce que je dis est la vérité
Ce que je dis est la vérité même :
tous les trésors de l’Univers
n’ont de valeur
que par l’objet qu’on aime,
que par la main
dont ils nous sont offerts.

Un bouquet qu’unit un brin d’herbe
donné par toi
toucheroit plus mon cœur,
il se voit
un don plus superbe
il feroit plus pour mon bonheur.