Pingstpsalm (August Söderman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-03-18)  CPDL #25787:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-03-18).   Score information: A4, 4 pages, 38 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Pingstpsalm
Composer: August Söderman

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChorale

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: Comp. by A. Söderman in Leipzig 15 okt 1856

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Vi lova dig, du Helge And,
Guds kärleks eld,
Guds godhets hand.

Till allt som är du sträcker dig
På gåvor out tömmelig.
Fattigdom och kamp och nöd,
i början gråt, i slutet död.

Är vad jorden oss beskär;
Men all himmelsk del din gåva är.
Vishet, tro och kärlek sann,
allt mod, som mod rätt kallas kan.

Endräkt, frid och glädje ljuv,
o allt, Helge Ande verkar du.

Vi dig bedja denna stund:
Behåll oss i ditt förbund och
för oss sist till evig fröjd med
dig uti din himmels höjd.