Priecīga mums ir šī diena (Wesoły nam dziś dzień nastał) (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2011-04-20)  CPDL #23396:        (Sibelius 6)(Sibelius 5) (Sibelius 3)
Editor: Andris Solims (submitted 2011-04-20).   Score information: A4, 1 page, 134 kB   Copyright: CC BY NC
Arranger: Andris Solims
Edition notes: The orchester parts composed by Andris Solims. The orchester score and parts separately are available: [1] Nr. 83.

General Information

Title: Priecīga mums ir šī diena (Wesoły nam dziś dzień nastał)
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Latvian
Instruments: Organ

First published:

Description: Traditional Polish Easter Hymn used during the Procession in the morning of Easter Sunday.

External websites: http://www.catholic.lv/majori/scores.htm

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Priecīga mums ir šī diena, vienmēr turēsim to cieņā:
Šodien Kristus augšāmcēlās! Alleluja.

2. Augšāmcelties Dievs vien spēja, Viņš kā gaisma atspīdēja,
tumsas spēkus uzvarēja. Alleluja.

3. Kungs pēc savas nāves svētās atstāja tik naglu rētas
savā miesā apskaidrotā. Alleluja.

4. Kad vēl Jēzus kapā bija, bet jau žēlastības lija
pāri mierā aizgājušiem. Alleluja.

5. Tie, kas nāves valstī bija, Pestītāju ieraudzīja,
debess laimi iemantoja. Alleluja.

6. Smagais akmens novelts bija. Kapa sargiem bailes bija:
Jēzu kapā nemanīja. Alleluja.

7. Godībā Viņš augšāmcēlies, apustuļiem parādījās,
viņu šaubas izkliedēja. Alleluja.

8. Tad Viņš Māti satikt gāja un to mīļi uzrunāja,
Mātes sirdi mierināja. Alleluja.

9. Esmu sāpes aizmirsusi, Tevi, Dēls, kad skatījusi,
kā no jauna piedzimusi. Alleluja.

10. Daudziem Kungs vēl parādījās, tad no visiem atvadījās,
aiziedams pie sava Tēva. Alleluja.

11. Slavēts esi, Jēzu dārgais, Dievs un Pestītājs vismīļais,
mūsu Glābējs dievišķīgais. Alleluja.

12. Gods lai Tēvam–Radītājam, Dēlam–ļaužu Pestītājam,
Garam Svētajam uz mūžiem! Alleluja.