Si Jesus är ett tröstrikt namn (Knut Håkanson)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-02-20)  CPDL #28349:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2013-02-20).   Score information: A4, 1 page, 17 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Si Jesus är ett tröstrikt namn
Composer: Knut Håkanson

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 1929
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Si Jesus är ett tröstrikt namn,
Och i all nöd vår säkra hamn.
Igenom Jesus får vi nåd,
Och finna på det bästa råd.

Guds ende son, o Jesu huld,
förlåt oss all vår synd och skuld.
Vår nöd du ser och hjälpa kan,
Du som är både Gud och man.

Av Dig är all rättfärdighet.
Av dig all frid och salighet.
Ho sätter till Ditt namn sin tröst,
han varder av allt ont förlöst.