Svētās Annas dziesma (Chant of St. Anna) (Andris Solims (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2010-07-24)  CPDL #22010:        (Sibelius 3) (Sibelius 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2010-07-24).   Score information: A4, 1 page, 124 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is original version in A Major.
  • (Posted 2010-07-24)  CPDL #22011:        (Sibelius 3) (Sibelius 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2010-07-24).   Score information: A4, 1 page, 124 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is transposed version in G Major.

General Information

Title: Svētās Annas dziesma (Chant of St. Anna)
Composer: Andris Solims (harm.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant for St. Anne

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Kunga Jēzus Mātes māte, tevi sveicinām.
Ļaužu Aizbildne pie Dieva tevi godinām.
Mēs pie tevis steidzamies, vajadzībās lūdzamies
iegūt tavu labvēlību, ak, svētā Anna.

2. Tavus brīnumus ir daudzviet iepazinuši,
kas par tavām žēlastībām liecinājuši.
Kas vien tevi piesauktu, palīdzību saņemtu,
savas lūg'snas gandarītu, ak, svētā Anna.

3. Svētā Anna, tu pie Dieva esi tuvumā,
izlūdz visiem sanākušiem šajā dievnamā
Jēzus Sirds vismīļākās žēlsirdības dāvanas.
Un lai Marija mums palīdz, ak, svētā Anna.

4. Visās grūtībās, kas gadās, trauksmēs, nelaimēs
davā mieru, vairo spēkus dzīves krustcelēs.
Sievietes, kas dzemdībās, dari visas laimīgas;
ņem tās savā patvērumā, ak, svētā Anna.

5. Bet kad pienāks mūsu nāves stunda trauksmainā,
Svētā Anna, mūsu dvēs'les, lūdzam, pasargā.
Augsto debess Tiesnesi līdz ar Māti pārlūdzi
par tev visiem uzticīgiem, ak, svētā Anna.

6. Izlūdz grēku piedošanu tiem, kas gandara,
šķīstīšanas dvēs'ļu mokas palīdz remdināt.
Lai caur tavu gādību debesis mēs iegūtu:
Bērnu Jēzu teikt ar Māti, ak, svētā Anna.

7. Un pēc tam ar tavu Meitu un ar tās Dēlu,
Kungu Jēzu, tikai vienu tavu Mazdēlu,
tevi mūžam slavētu mēs par tavu laipnību
līdz ar visiem izvēlētiem, ak, svētā Anna.