Think'st thou then by thy feigning (John Dowland)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_snd_globe.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Logo_capella-software_kurz_2011_16x16.png Capella
Nwc.png Noteworthy
Network.png Web Page
Error.gif Score Error
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2017-03-12)  CPDL #43507:         
Editor: James Gibb (submitted 2017-03-12).   Score information: A4, 3 pages, 45 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Reformatting of #13121, with corrections. Key signature changed to G minor.
  • (Posted 2006-11-17)  CPDL #13121:         
Editor: Brian Russell (submitted 2006-11-17).   Score information: A4, 3 pages, 27 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: NoteWorthy Composer file may be viewed and printed with NoteWorthy Composer Viewer.
Error.gif Possible error(s) identified. See the discussion page for full description.
  • (Posted 2003-08-18)  CPDL #05477:  Edition #175807 on IMSLP Icon_snd_globe.gif Network.png PDF, MIDI and Capella 4 files available.
Editor: Ulrich Alpers (submitted 2003-08-18).   Score information: A4, 1 page, 38 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Scroll down to #10 of 'The Firste Booke of Songes' collection. Capella zipped file (of all works of the collection) not found.
  • (Posted 2001-07-17)  CPDL #02850:  Network.png PDF, MIDI and ABC files available.
Editor: Laura Conrad (submitted 2001-07-17).   Score information: A4, 4 pages, 80 kB   Copyright: GnuGPL
Edition notes: in partbook format.

General Information

Title: Thinkst thou then by thy feigning
Composer: John Dowland
Lyricist: Anonymous

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsong

Language: English
Instruments: Lute

First published: 1597 in The First Booke of Songs or Ayres, no. 10
Description: 

External websites:

Original text and translations

English.png English text

1  Think'st thou then by thy feigning
Sleep, with a proud disdaining,
Or with thy crafty closing
Thy cruel eyes reposing,
To drive me from thy sight,
When sleep yields more delight,
Such harmless beauty gracing.
And while sleep feigned is,
May not I steal a kiss,
Thy quiet arms embracing.

2  O that thy sleep dissembled,
Were to a trance resembled,
Thy cruel eyes deceiving,
Of lively sense bereaving:
Then should my love requite
Thy love's unkind despite,
While fury triumph'd boldly
In beauty's sweet disgrace:
And liv'd in deep embrace
Of her that lov'd so coldly.

3  Should then my love aspiring,
Forbidden joys desiring,
So far exceed the duty
That virtue owes to beauty?
No Love seek not thy bliss,
Beyond a simple kiss:
For such deceits are harmless,
Yet kiss a thousand-fold.
For kisses may be bold
When lovely sleep is armless.

Polish.png Polish translation

1  Zamyślasz tedy, markując
Sen i wzgardzie folgując
Albo zamknąwszy oczy
Okrutne, by dać im odpocząć,
Odsunąć mnie z widoku, w nocne ciemności?
Lecz sen mi przynosi więcej radości,
Piękności niewinnej dodając błysku.
A skoro pozornie jeno śpisz,
Nie mogęż skraść pocałunki ci?
Twych ramion spokojnych uścisku?

2  Ach, gdyby twój sen obłudny
Niczym trans był, złudny,
Twe oczy okrutne oszukujący,
Zmysłów pozbawiający:
Mógłbym ci tedy odpłacić
Za miłość, co wzgardzoną zdała się.
Triumfem moim bym się upajał,
Wstyd niosąc słodkiej piękności,
Tonącej w objęciach czułości,
Chociaż tak chłodno kochała.

3  Winna więc ma miłość pragnąca,
Uciech wzbronionych pożądająca,
Aż tak przekroczyć granice powinności,
By cnota była dłużna piękności?
Nie, Miłości, rozkoszy trunku
Nie łaknij, ponad zawarty w pocałunku,
Który niewinnym wszak jest
Czy też darzyć pocałunków mnogością?
Choć już jeden jest zuchwałością,
Gdy bezbronność przynosi słodki sen.

Translation by Stanisław Jonczyk