Trädet (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-05)  CPDL #27744:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-05).   Score information: A4, 2 pages, 20 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Trädet
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Trädet stod färdigt med knoppar och grönt.
"Ska jag ta dem?" sa frosten, "det vore så skönt."
"Nej käre, låt dem stå, tills blom jag hunnit få",
nej bad trädet och skalv, "ännu är det ej lönt."

Trädet fick blommor vid fåglarnas sång.
"Ska jag ta dem?" sa vinden och gjorde ett språng.
"Nej nej käre, låt dem stå, tills bär det blir också,"
bad trädet och bjöd av sin vällukt ett fång.

Trädet fick bär under solögats glöd.
"Ska jag ta dem?" sa flickan, så ung och så röd.
"Ja ja kära, du kan ta så många du vill ha,"
sa trädet och grenen det dignande bjöd.