Våhr - Wijsa (Knut Håkanson)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-04-03)  CPDL #28707:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2013-04-03).   Score information: A4, 2 pages, 26 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Våhr - Wijsa
Composer: Knut Håkanson

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularMadrigal

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Godt MaijeRegn giff,
lät dugga tätt neer,
Lät warm Dagg Örterna fuchta,
Oss Torckan bortdrijff,
lät Frosten ey meer
The späda Blomsteren tuchta:
Var nådigh, war rådigh,
För them iagh beer,
Som Herran tiena och fruchta.

Giff Glädie och Tröst,
lät Lärckian ey döö,
Lät lefwa Sommarens Swala.
Hugswala hwart Bröst på Sweriges Öö,
Som nu mon sorgeligt tala.
Giff Sommar, Giff Blommor,
Giff gott grönt Höö,
Lät Göken ropa och gala.

Lät Gräset blij blött,
och Blomsteren skiön,
Lät dantza lilla Lekatten,
Lät flächta oss sött,
widt uth uppå Siön,
Lät skönt Wäär blåsa på Hatten,
På Ängen, giff Sängen, I Gräset grön,