Vårsång (Det ljusnar) (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-05)  CPDL #27754:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-05).   Score information: A4, 2 pages, 29 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Vårsång (Det ljusnar)
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Det ljusnar, det ljusnar i rymden den klara,
men skogen bidar tyst och mörk
på sunnanvíndarnas brus.
När isen lossnar vid älvens rand,
då lossna även mitt sinnes band,
då kan jag sjunga som förr jag sjöng
vid smältande drivors sus,
och allt vad hjärtat i vinter drömt
om vänt och vårligt och varmt och ömt,
det vaknar upp till en verklighet,
så vid och blå och ljus, o så ljus!