Ved Havet (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-05)  CPDL #27755:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-05).   Score information: A4, 3 pages, 52 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Ved Havet
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Norwegian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Norwegian.png Norwegian text

Ved det mægtige Hav hvor kysten er steil er verden lukt ude,
der ser du i speil dit tankeliv.
Af Havet kan stige et længselens rige
ved åndens tryllende bliv.
Mens bölgerne glidde og nynne dertil,
kan du vugges og bæres så langt du vil
i tankens båt,
ja langt fra de trange dögntummelens gange
med al deres latter og gråd.

De syner der stige af Vandenes skjöd skal farves
og ånde i morgenens glöd og mildere luft.
Ja fjelde og tårne af bölgerne bårne
skal svöbes i rosernes duft.
Langt ude hvor palmerne möde dit blik,
der voxer en drue med lindrende drik
for al din kval.
O bring den tilbage når hjem du må drage
til savnets lukkede dal.