ABC - Sv. Lukáše, evangelisty (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-06-02)  CPDL #58976:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-06-02).   Score information: Unknown   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: ABC - Sv. Lukáše, evangelisty
Composer: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2020
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.
 Ať tě chválí, Hospodine, všechna díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.
 Aby poučili lidi o tvé moci,
- o slávě tvé vznešené říše.
- Tvé království je království všech věků
- a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Odp.
 Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
- a svatý ve všech svých činech.
- Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
- všem, kdo ho vzývají upřímně.
Odp.