Brusala Op. 39.1 (Knut Håkanson)

From ChoralWiki
Revision as of 16:51, 9 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-01-28)  CPDL #28166:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2013-01-28).   Score information: A4, 6 pages, 65 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Brusala Op. 39.1
Composer: Knut Håkanson

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: Flute

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Brusala ljus,
du är floden med ström och brus,
du är morgon på vida slätter
som jagar med lösa tyglar,
du är morgon som jagar på vida slätter.
Du är kvällen som målar
med den sista av sina strålar
den stoltaste poppelspiran
och krönen av höga hus.

Brusalanatt,
du är tärnan som vaken satt
och försover sig ljuvt och länge
under träden kring låga flyglar.
Du är drömmen som älskar dröja
under pilarnas mjuka slöja
och gå kring på de gömda gångar
där dagen är mild och matt.

Brusalavår,
du är en svanklang som plötsligt går
i en snövind över heden,
där bäckarna börja tala.
Du är vinet som brister
genom fönsternas vita lister,
och gnyr som en ljudlig giga
och förgår som en suck förgår.

Brusalahöst,
du är ett slocknande sken,
en röst som fly bort genom rummen
som en kvällssky med en svala.
Du är hjärtat som gråter,
som om aldrig det komme åter
till sitt näste under teglen,
under flöjlande gula röst.