Chodské I. (Jindřich Jindřich)

From ChoralWiki
Revision as of 19:05, 11 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-06-02)  CPDL #32156:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2014-06-02).   Score information: A4, 101 pages, 2.49 MB   Copyright: CPDL
Edition notes: Score + parts

General Information

Title: Chodské I.
Composer: Anonymous (Traditional)
Arranger: Jindřich Jindřich

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularFolksong

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 1932
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Huž vás vopúštim… (Svarební)

1. Huž vás vopúštim, tatíčku,
ha mú rozmjilú matičku.
Děkuju vám za to váše chování
haž do tohoto provdání.
2. Mý srdíčko, mý vnitřnostě
chřadnú z tý velký žalostě,
že se mušim ičkot s vámji rozlúčít
ha pryč vor vás huž vorejít.

2. Hop hyj! bula sem…

1. Hop hyj! bula sem z mým Pepíčkem za lesíčkem,
hop hyj! bula sem z mým Pepíčkem za lesem.
Pepíček mji dal kytičku,
ha já jemu zas hubjičku.
2. Hop hyj! zas puru z mým Pepíčkem za vodičku,
hop hyj! zas puru z mým Pepíčkem za vodu.
Pepíček mji dá hubjičky,
ha já jemu zas kytičky.
3. Hop hyj! zas puru z mým Pepíčkem na půnebí,
hop hyj! zas puru z mým Pepíčkem na půdu!
Žádnyj neví, nehuvěří,
jak se s chlapsem pěkně leží.

3. Hdyž sem šla v Praze…

1. Hdyž sem šla v Praze po rynku,
potkála sem černú cikanku.
2. Cikanko moje rozmjilá,
přičaruj ty mmně mandžela!
3. Nežli já počnu čaruvát,
mušíš mně neco daruvát.
4. Jeren dukát, hanebo dva,
vem si je, cikanko, voba dva.

4. Za naší storolú… (Do kolečka)

1. Za naší storolú je řeřáb, sú na ňom řeřabjiny,
míla sem věrnýho mjilýho, huž mji ho vodlúdíly.
2. Proč mji ho, divčátka, lúdíte, hdyž sem ho ráda míla,
hajt sem ho hde chtíla vjidíla, já sem se potěšíla.
3. Hajt sem ho hde chtíla vjidíla, já bula veselyjší,
ja pa bych veselá nebula, hdyž to bul znyjmjilyjší!

5. Stojí hruška… (Krútivá)

1. Stojí hruška v poli vysoká,
kolem do kolečka rozkjetlá;
pod ní je koníček, na ňom je Pepíček,
modrý voči má.
2. Žer, koníčku, žer ty travjičku,
brzo-li k nám přídeš, Pepíčku!?
Brzo-li k nám přídeš, mňe mjiluvát bureš,
muj handělíčku?!

6. Mámo, táto, pání… (Polka)

1. Mámo, táto, pání k nám jerú:
Jeren sedí na praseti,
ten druhyj zas na teleti,
ha ten třetí na vraným koni.
2. Mámo, táto, co jim dáme hist?
Zerzavýmu nejni třeba,
Hondzíčkovji kúsek chleba,
Frantíškovji buchtu pečenú.
3. Mámo, táto, co jim dáme pjít?
Zerzavýmu stačí voda,
Hondzíčkovji dáme pjiva,
Frantíškovji sladkýho vína.
4. Mámo, táto, kam jim hustelem?
Zerzavýmu jen pod lajci,
Hondzíčkovji hin na lajci,
Frantíškovji do novyjch peřin!

7. Och,mámo… (Svarební. Polka)

1. Och, mámo, mamjičko, ženiší dú k nám,
jakú pa večeři, jakú pa jim dám?
Kodrnatyj vařenú, búbelatyj smaženú,
ha muj ze šech znyjmjilyjší husu pečenú!
2. Och, mámo, mamjičko, ženiší dú k nám,
ja pa je, mamjičko, hu nás huvitám?
Kodrnatyj – di vod nás, búbelatyj – vitam vás,
vy muj ze šech znyjmjilyjší, zvostante hu nás!

8. Íčko vám děkuju (Svarební)

1. Íčko vám děkuju, má zlatá mamjičko,
že ste mňe chovála jako to jablíčko.
2. Jako to jablíčko, to pěkný červený:
dycky sem byjvála váše potěšení!

9. Já sem malá…

1. Já sem malá, maličičká, mam na trávu jíti,
srpeček mam nezklepanyj, s čim pa buru žíti?
2. Mam mjilýho kováříčka, puru k němu z rána,
von mňe muj srpeček sklepá, buru ho mít ráda!
3. Mámo, mámo, má mamjičko, šelmoství je ve mně,
vemte na mňe tu metličku, vyžeňte je zez mňe!

10. Asli si, hubjičko… (Svarební – Do kolečka)

1. Asli si, hubjičko, z dobrýho chování,
ty bureš naříkát, haž pureš vod mámy.
2. Vod mámy, vod mámy, vod zlatý mamjičky,
ty bureš hutírát tvý černý vočičky.
3. Vod táty, vod táty, vod tvýho tatíčka,
ty bureš zpomínát na jeho slovíčka!

11. Já míla hošíčka… (Svarební)

1. Já míla hošíčka menem Pepíčka,
ha von se mji vlúdíl do mýho srdíčka;
von je muj mjilyj, nade šecky iný,
ten muší byjti muj!
2. Handěle boží, hajce ke mně složí
věneček z pomňenek, z růžiček huvjityj;
von je muj mjilyj, nade šecky iný,
ten muší byjti muj!

12. Tancuvály dje panynky… (Tanec „Ševc“)

1. Tancuvály dje panynky, tancuvály ševce,
jedna druhý povídála, že von jim jít nechce.
Tancuvály ho, nehumíly ho:
Došly k ševci, hučíly se ho!
2. Tancuvály dje panynky, tancuvály ševce,
jedna druhý povídála, že jim to de lefce.
Tancuvály ho, dobře jim to šlo:
Ha ta radost, de jim dost ha dost!

13. Přiletíla holubjička… (Nahorů)

1. Přiletíla holubjička zrouna do sadu,
zaplakála, zaželíla, metla zahradu.
Melč, hubjičko, neplač víc,
nedělyj si z toho nic, bys plakála, naříkála,
nepořídíš nic!
2. Hlava bolí, srce túží, ha já celá pryč,
žádnyj neví, co mji chybá, ha já nepovjim.
Pošlite mji pro líkaře, hajt mú hlavu vováže,
nejni možná, humřít mušim na velký hoře.
3. Rozpukni se srce v těle, výdi plamene,
že nemůžu huprositi ty dva kamene!
Ty rodiče zatvrzelý, ako škála zkamenělý,
hdyby sem si hlavu strhla, nic platno nejni!

14. Pod brankú… (Do kolečka)

1. Pod brankú mosteček prohyjbá se,
pod nim jetelička zelená se.
2. Pod tú jeteličkú sú ryjbjičky,
že sem nedostála dnes hubjičky.
3. Nedostála sem je hani včera,
mušela sem čekát do večera.
4. Vod zvíčera zase do druhýho,
mušela sem čekát na mjilýho.

15. Divčátko malý…

1. Divčátko malý, po horach chodí,
dost malú bylinku hledá, porvádět mjilý,
dost malú bylinku hledá, hlava jí bolí.
2. Bylinko malá, hdybych tě našla,
já by sobě mýho chlapse přičaruvála,
eště bych si mládenečka přičaruvála!
3. Hale šechny ne, enom jednoho,
/: eště bych si mohla vybrát ze sta jednoho!:/

16. Sedávala bedle… (Do kolečka)

1. Sedávala bedle búdy,
kúkávala, dú-li, dú-li,
dú-li chlapsí k nám.
2. Nyjdú, nyjdú, nyjdú, nyjdú,
voni huž k nám víc nepřídú,
nepřídú víc k nám!

17. Ležílo kuřátko…

1. Ležílo kuřátko v pěkným bílým peří,
každá divče blázen, /: kerá chlapsom věří.:/
2. Mladyjm chlapsom věřít, ako štíru hadu,
nosí pod jazykem /: devaterú zradu.:/
3. Na jazyku má med, pod jazykem má jed,
dyj si, divče, pozor, haby tě neporved,
buj dycky ako led!

18. Sedíla cikanka… (Sousedská)

1. Sedíla cikanka pod keříčkem,
šla tury Nanynka s svým Pepíčkem.
2. Bůh tě, má Nanynko, rač požehnát,
dyj si tvú ručičku, dyj si hádát.
3. Hdybys mně, cikanko, pohádála,
jeren kroš, nebo dva bych tě dála.

19. Já sem vopuštěná…

1. Já sem vopuštěná ako ta herlička,
kerá po poli lítála, hledála samečka.
2. Já sem vopuštěná ako dřevo v lese.
Tepřiva íčko poznávám, co ta láska nese.
3. Já sem vopuštěná ako list na dubu.
Tepřiva íčko poznávám, že já tvá neburu.
4. Já sem vopuštěná ako hruška v poli,
hdyž jí hrušky vopadaji, vona smutně stojí.

20. Hdo ví… (Sousedská – Lámaná)

1. Hdo ví, hdo ví, hde muj mjilyj chodí,
kerá panna se s nim špacíruje?
2. Špacíruje jedna, ta ho nejni hodná,
tý já ho nenecham, nejni možná!

21. Hale počkyj… (Puklácká – Sousedská – Lámaná)

1. Hale počkyj, povjim, žes na mně lúdívál,
hale počkyj, povjim, žes na mně chtíl:
V zahrace kytičku, pod voknem hubjičku,
počkyj, povjim, žes na mně chtíl.
2. Hale počkyj, povjim, žes na mně lúdívál,
hale počkyj, povjim, žes na mně chtíl:
V hospodě taneček, za humny věneček,
počkyj, povjim, žes na mně chtíl.

22. Česko-německá… (Sousedská)

1. Muj zlatyj Pepíčku, vos host ten kmocht?
Já sem tě čekála tý konce Nocht.
2. Já sem tě čekála, traumt hóc fon týr,
já sem se vohlídla, tú šlofst paj mír.

23. Šecky mý družičky… (Svarební)

1. Šecky mý družičky za stolem sedíte,
jedna ako druhá, žádná nic nevíte.
2. Haspoň vy, mamjičko, promluvte slovíčko,
dyjt vy mňe ztratíte, ako strom jablíčko.
3. Ze stromu jablíčko pryč se vodkotalí,
že huž je žádnyj víc na strom nepřipraví.

24. Ráda bych vás, vojácí…

1. Ráda bych vás, vojácí, pro vaší lekrací,
ráda bych vás, vojácí, mjiluvála!
Náši se vadíli, pro vás mňe mlátíli,
já sem vám přec nihdáž nic neříkála.
2. Ráda bych vás, vojácí, pro vaší lekrací,
ráda bych vás, vojácí, ráda míla!
Vy ste hezký hoší, hezky vám to sluší,
chtíla bych já vojáka, hdybych smíla!