Gods un slava (Mamerts Celminskis)

From ChoralWiki
Revision as of 03:41, 18 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2015-01-16)  CPDL #34352:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2015-01-16).   Score information: A4, 1 page, 70 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Gods un slava
Composer: Mamerts Celminskis (harm.)
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

Gods un slava! Gods un slava! Dieva Dēls ir piedzimis.
Viņš kā maziņš Bērniņš klusi pie mums, ļaudīm, atnācis.

Esi svēta mūžos stunda, kurā Dieva eņģelis
ganiem teica prieka ziņu: "Pestītājs ir piedzimis!"

Visi svētie debess pulki Bērnu Jēzu godāja,
dziedāja tam slavas dziesmu: "Gods lai Dievam augstībā!"

Arī ļaudis Dievu godā līdzi debess eņģeļiem.
Viņi sevi Dievam veltī, Kristus pēdās sekojot.