Hoort toe, ghi menschen (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Revision as of 02:35, 20 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-07-11)  CPDL #59679:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-11).   Score information: A4, 2 pages, 183 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Hoort toe, ghi menschen
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Hoort toe ghi, menschen groot ende cleyn,
ghi allen die hier woont ghemeyn,
ghi rijcken metten armen,
mijn mont sal spreken openbaer
wijsheyt, end ooc mijn hert, voerwaer,
sal hem daer in verwarmen.

Tot een parabel en leering fijn,
sal ick mijn ooren neyghend' zijn,
mijn raetsel metter herpen
sal ick op doen: wat deert mi dan?
Die boosheyt sal mi comen an,
maer God sal haer verwerpen.

Al die betrouwen op haer cracht,
die zijn voerwaer qualijck bedacht,
gheen broeder en mach bevriden.
sijn broeder: versoenen voer den Heer,
die op zijn crachten staet te seer,
en stelt Gods eer besiden.