Klara böljor och stjärnor klara (Ludvig Norman)

From ChoralWiki
Revision as of 03:13, 24 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-05-07)  CPDL #26120:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-05-07).   Score information: A4, 3 pages, 43 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Klara böljor och stjärnor klara
Composer: Ludvig Norman
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLied

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 1885 in Fem Sånger för blandad kör, Op. 66, no. 1
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Klara böljor och stjärnor klara,
I, som ännu förstån varann,
ej till vintern det långt kan vara,
hur I älsken, så kommer han.
Stjärnan fåfängt sin stråle slungar,
aldrig mer hos sin våg han gungar.
Klara böljor och stjärnor klara,
aldrig då I förstån varann.

Tindra, stjärna, se, tiden jagar,
tindra milt i den lugna sjö.
Snart dess bölja, hur än du klagar,
domnar bort under kylig snö.
Snart din stråle i vinternatten
fåfängt studsar mot frusna vatten.
Tindra stjärna, se, tiden jagar.
Tindra ned i den lugna sjö.

O, vart flydden I, stjärnor alla?
O, min stjärna vart flydde du?
Böljan, gömd under isen kalla,
mins din leende bild ännu;
Kan ej slumra i sömnen tunga.
kan blott fängslad i djupet sjunga:
O, vart flydden I, stjärnor alla,
o min stjärna, vart flydde du?