Näcken (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Revision as of 13:14, 26 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-05)  CPDL #27733:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-05).   Score information: A4, 5 pages, 56 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Näcken
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB + S solo
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Kvällens guldmoln fästet kransa,
älvorna på ängen dansa
och den bladbekrönte näcken
gigan rör i silverbäcken.
Liten pilt bland strandens pilar
i violens ånga vilar,
klangen hör från källans vatten,
ropar i den stilla natten:
Arma gubbe, varför spela?
Kan det smärtorna fördela?
Fritt du skog och fält må liva,
skall Guds barn dock aldrig bliva.
Paradisets månskensnätter,
Edens blomsterkrönta slätter,
ljusens änglar i det höga,
paradisets månskensnätter,
aldrig skådar dem ditt öga!
Tårar gubbens anlet skölja,
ned han dyker i sin bölja,
Gigan tystnar, aldrig näcken
spelar mer i silverbäcken.