Nāc, Jēzu Kristu (Mamerts Celminskis)

From ChoralWiki
Revision as of 13:15, 26 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
Encore_globe.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2005-12-12)  CPDL #10411:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Encore_globe.png
Editor: Andris Solims (submitted 2005-12-12).   Score information: A4, 1 page, 41 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Nāc, Jēzu Kristu
Composer: Mamerts Celminskis

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChanson

Language: Latvian
Instruments:

First published:
Description: This is the Chanson of Advent time.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Nāc, Jēzu Kristu, Mesija,
ko cilvēcei Dievs solīja!
mēs Tevi ļoti lūdzam: nāc,
lai grēka posts mūs nenomāc!

2. Ar ilgām Tevi gaidām mēs:
nāc, mājo mūsu dvēselēs.
Dzēs mūsu vainas, Dieva Jērs,
lai pilns ir žēlastību mērs.

3. Kam grūti Dieva ceļu iet,
kam dzīves nasta smaga šķiet,
to žēlo, lai tas nesalūst
un labos darbos nepiekūst!

4. Kungs, dod mums stipru ticību,
ļauj izprast Tavu laipnību:
Tu mūs tik ļoti mīlēji,
ka mums par brāli paliki.

5. Mēs būsim Tava Betlēme,
mēs-Tava tauta, ģimene;
liec, Kungs, ka Tevi pielūdzam,
līdz Golgātai Tev sekojam.

6. Nāc, Jēzu Kristu, Mesija,
ko cilvēcei Dievs solīja!
Mēs tevi vienmēr gaidīsim,
pēc Tevis ilgās dzīvosim.