Och fast du svikit din flickas tro (August Söderman)

From ChoralWiki
Revision as of 04:05, 19 March 2022 by CHGiffen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-03-27)  CPDL #25820:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-03-27).   Score information: A4, 2 pages, 32 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Och fast du svikit din flickas tro
Composer: August Söderman

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularFolksong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Och fast du svikit din flickas tro,
så skall hon aldrig dig glömma,
och fast du stört hennes hjertas ro,
så skall hon icke dig döma.

När tusen bilder i livets storm
för henne vexla gestalt och form,
din bild hon ensam skall gömma.

Och vor' du mörk som en vinternatt,
och kall som döden ditt hjärta,
så står du ljus för mitt minnes skatt
i vårens färger de bjärta.

Och vor' du hatad och glömd och arm,
så står du älskad och rik och varm
i djupet dock af min smärta.