Talk:Den första gång jag såg dig (Birger Sjöberg)

From ChoralWiki
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

The last line of this poem by Birger Sjöberg is incorrect and reads "som rodna och som stråka och behaga". The correct line is "som rodna och som stråla och betaga". Maccallu (talk) 16:59, 1 July 2017 (UTC)