Tik sārti brūces kvēlo (Mamerts Celminskis)

From ChoralWiki
Revision as of 03:07, 13 September 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2010-03-19)  CPDL #21265:        (Sibelius 3) (Sibelius 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2010-03-19).   Score information: A4, 1 page, 88 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Tik sārti brūces kvēlo
Composer: Mamerts Celminskis

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Tik sārti brūces kvēlo un asins straumes irdz!
Kungs, veldzini un žēlo, un slēdz pie savas sirds.

2. Nāc, sāpēs mani glābā, dod mieru, Dieva Dēls!
Priekš' acīm krusta stabā lai stāv Tavs svētais tēls.

3. Es jaunu prieku jūtu un svētu spirgtumu,
kad Tavu nāvi grūto, Kungs Jēzu, pieminu.

4. Kad jābrien sāpju jūra, tad savu roku sniedz.
kad jācieš nāve sūra, tad mani neaizliedz.

5. Dod, dzīvais Kungs, lai varu pie Tava krusta še'
Tev atdot savu garu - tad miers nāks dvēselē.

6. Kad atskan kapu zvani, kad dzīvē salūztu,
tad pieņem, izglāb mani ar savām ciešanām.