Ur Drömliv II (Elfrida Andrée)

From ChoralWiki
Revision as of 03:41, 13 September 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-06-28)  CPDL #32335:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2014-06-28).   Score information: A4, 2 pages, 26 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: ur Drömliv II
Composer: Elfrida Andrée
Lyricist: Viktor Rydbergcreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Se hur ängarna klädas i svallande flor,
hur de silvrade dimmorna skrida förbi!
O, så lyss och förnim då den viskande kor
utav tidernas andar, som svävar däri!
Och du känner en varsel i bävande bröst
av det djupsta, som seklernas hjärta förnam,
vad av ve och av manande allvar och tröst,
som har sprungit ur siareharporna fram.