User:Billy Lwong/Trang chính mới

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Chào mừng bạn đến với ChoralWiki, trang chủ của Choral Public Domain Library!

Bắt đầu từ tháng mười hai 1998, CPDL là một trong những trang web âm nhạc miễn phí lớn nhất trên thế giới..
Bạn có thể sử dụng ChoralWiki (khởi sự từ tháng Tám 2005) để tìm kiếm tác phẩm, văn bản, bản dịch, và các thông tin về các Nhạc sĩ.

 Cộng đồng   Diễn đàn   Bảng tin   rợ giúp 

  Đây là trang Cộng tác viên ChoralWiki. Kích vào đây để sang trang Khách tham quan ChoralWiki 

Search ChoralWiki

Exact match is more restrictive than Keyword search. See Advanced search tips. Question.gif.

Seasonal music

Browse ChoralWiki

CPDL composers

(4112 composers with scores available)

Scores at ChoralWiki

(41755 score pages, 1801 new this year)

Volunteer at CPDL

Editors, translators, and other help needed. Add scores - before submitting a score, please read the score submission guide.

You must Register/Login at the Contributor ChoralWiki to edit pages and add scores

Other languages

Links to language pages for pages translated into languages other than English:

CPDL news

                                                             
Articles added: This yearLast yearArchive

Most recent scores

(387 editions posted this month, including 388 new works)

Scores submitted: This monthLast monthArchive