Våren kom en Valborgsnatt (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Revision as of 17:04, 14 September 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-05)  CPDL #27751:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-05).   Score information: A4, 3 pages, 36 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Våren kom en Valborgsnatt
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Våren kom en Valborgsnatt
och smög igenom skogen
med dropp av tö
och knopp av sälg
i kransen om sitt hår.
Och mellan frätta dok av snö
låg marken redobogen
att låta gräs och sippor gro
i hennes fötters glittriga spår.
Och allting bidade tyst
den nya dagens gryende glans
vid österns bryn.
Då kom bäcken och sjöng sina glada sånger.
"Hejda'n, stäcken!" röt Bore grå
till sten och strå.
"Den fräcke gäcken, som stört mig så många gånger,
skall få knäcken! Nu jagom väck'en!"
Men genom blad och gröna valv
det ljöd ett skratt,
ett porl vid sunnanvindens ljumma suck
och trädens morgonsorl.