Ļauj par Tavām mokām dziedāt (Pozwól mi Twe męki śpiewać) (Andris Solims (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-02-29)  CPDL #25670:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2012-02-29).   Score information: A4, 1 page, 183 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Ļauj par Tavām mokām dziedāt (Pozwól mi Twe męki śpiewać)
Composer: Andris Solims
(harm.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is a Latvian translation of Polish Lent Chant "Pozwól mi Twe męki śpiewać", included in Polish Songs book "Śpiewnik kościelny z melodiami na 2 głosy: wydanie jubileuszowe (1878-1928)" by priest Wendelin Świerczek CM, 1928.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1.Ļauj par Tavām mokām dziedāt, ciešot līdzi savā sirdī,
Bezvainīgais Dieva Jērs — manus grēkus dzēsi Tu.
1.-8.
Jēzu, iespied Tavas brūces katra kristieša sirds dzīlēs.
Tavas nāves ciešanas mazina lai manējās.

2.
Savām Asinīm viss notriepts,
Tu uz krusta tiki izstiepts.
Kļuvi Starpnieks cilvēkiem, lūdzot Tēvu žēlīgi.

3.
Padevies Tu labprātīgi Jūdasam ar karavīriem,
ļaudams rupji sagūstīt, apcietināt, vaigā sist.

4.
Tiesa piesprieda Tev nāvi, lika bendēm šaustīt Tevi.
Svētā Miesa sacirstā Asins peļķes atstāja.

5.
Ļaužu zaimots, apspļauts, nievāts, asiem ērkšķiem tiki kronēts,
kuri galvā svētākā dziļi sisti Tev tika.

6.
Nežēlīgi piesists krustā un ar šķēpu caurdurts sānā,
Jēzu, mirsti, atvērdams grēciniekiem debesis.

7.
Pestītāj, bez vainas cieti manis dēļ šīs nāves mokas.
Mani grēki piesita Tevi krustā kaunpilnā.

8.
Nožēlodams visu ļauno, Jēzu, lūdzu žēlsirdību,
lai caur Tavām ciešanām pestīšanu saņemtu.