2 ženské sbory, op. 39 (Boleslav Vomáčka)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2014-05-14)  CPDL #32001:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2014-05-14).   Score information: A4, 20 pages, 593 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Score 9pp. parts 2+3+3+3pp.

General Information

Title: 2 ženské sbory, op. 39

Composer: Boleslav Vomáčka
Lyricist: Em. z Lešehradu, R. Jesenskácreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularUnknown

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 1912
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

I. Modrý večer

Na oči duše závoj pad.
Pojd’ půjdem spolu do zahrad.
Tam v střîbře luny rozvíjí
se bílý zá liliî,
a víly k rytmům louten mdlých
tancují v dlouhých alejích,
kde dřîmou bájnî ptáci.

Vůně touží ze zahrad.
Pojď, půjdem hledat květy mát.
Druž vílî šîlí v tancích svých,
je teskno v dlouhých alejích.
A zámek v rouchu večera
se shlíží v hládi jezera.
před nîmž snî plameňáci.

Vždyť mužem spolu tancovat*
Pojď, půjdem spolu do zahrad.

V snech vodotrysky zpîvajî
Je modrý večer nad kraji.
Nech rozkvésti svůj zlatý smích
v orchideích a liliích.

II. To všecko je Tvé

To všecko, co mi okřîdluje duši
sny opájî a kropî pîsněmi,
co pod hvězdami v touženî mne vzrušî
a k nebi vznášîc táhne ku zemi,
to všecko čîm se srdce chvěje,
bušî, zasypává cestu růžemi,
to všecko je tvé!
Ty slzy, které měsic jenom vîdá
a vlny vzdechů prudké žaloby,
ty vzkazy, jichž se hlava neuhlîdá
ta světla, která čelo ozdobî,
to štěstî, jež se v prsou s bolem střîdá
a kdyby mohlo, úsměv dalo by.

Stin, který kmitne ve přeletu mým okem,
záblesk radosti, a cit, jîmž ani chvilku nenáležim světu,
ten osud, který nechci opustit,
byt’ slzou pálil ony růže v květu,
mé srdce, dokud nepřestane bit,
je tvé, srdce je tvé, mé srdce je tvé!