3 smíšené sbory op. 16 (Josef Bohuslav Foerster)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-07-31)  CPDL #29746:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2013-07-31).   Score information: A4, 20 pages, 582 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: score + parts

General Information

Title: 3 smíšené sbory op. 16

Composer: Josef Bohuslav Foerster

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsong

Language: Czech
Instruments: a cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

I.
Větérku libý dech
poupata na stromech
vylíbal; probudil
chudobky v úkrytu;
jásavé, zářivé
slunečko s blankytu
zase již vesele shlíží
jaro se blíží!

Skřivánek nad polem
v modravý horstva lem
vyletěl, zazpíval
a v horskou dědinu
přináší z daleka
radostnou novinu:
„Nebesa k zemi se níží“
jaro se blíží!

V teplounký, zářný den
na nivy, louky ven
jak z úle davy včel
rojí se dětičky,
a s nimi čilý kmet
šedičký, běličký
v života ráj se pohříží
jaro se blíží!

II.
Rodné brázdy v šíř i v dál,
co mi vás jen Pán Bůh přál,
co se já vás naoséval, naoral!
Až té trávy neseté,
na mém hrobě rozkvete,
čí pak vy, mé rodné brázdy, budete?

Kdo tu bude u vás stát,
kdo vás bude míti rád,
kdo k vám přijde, rodně brázdy, zaorat?
Rodně brázdy v šiř i v dál,
rád bych potom z hrobu vstal,
říct mu, aby jako já vás miloval!

III.
Se skřivánkem vstávám,
s ním též chodím spat,
v poli naslouchávám
při pluhu mu rád.

Naslouchám, jak zpívá,
když si stírám pot,
mně tak volno bývá
všechněch od klopot.

Zadívám se chvíli
v modrou oblohu
jak mne ten zpěv sílí,
říci nemohu!

Zamyslím se, maní
je mi k úsměvu,
a sám při orání
dám se do zpěvu.