4 písně pro ženský sbor, op. 22 (Karel Bendl)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-08-31)  CPDL #30026:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2013-08-31).   Score information: A4, 16 pages, 471 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: parts included.

General Information

Title: 4 písně pro ženský sbor, op. 22

Composer: Karel Bendl

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularUnknown

Language: Czech
Instruments: a cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

 Jarní
Vesele skřivánek nad osením pěje,
a tam nad potůčkem fijalka se směje.
Ona se milostně k němu dolu shýbá,
a on ji uchopí, miluje a líbá.
Nese ji v objetí, dále s ní putuje,
že již u nás jaro krajinou zvěstuje.

 Pomněnka
Ráda vídám růži, tu královnu květů,
jak se leskne krásou v odiv všemu světu.
Přece ale raděj v tichý háj zacházím
a skromnou pomněnku za ňadra si sázím.

 Touha
1. Jak mne to táhne tam,
vy jasné hvězdy, k vám
nad hory výš a výš k milému nebi blíž.
2. Tam se můj zvedá zrak,
tam srdce pne se tak,
vysoko nad ten svět kéž možno zaletět.
3. Chtěla bych hned umřít
a tam, tam dále žít
s blahými přáteli, co mi zde pomřeli.

 Žnecká
Ráno za chlaďounké rosy
chopte srpy, berte kosy,
nastaly nám žně;
žitko těžkých, zlatých klasů
čeká již na ženců chasu
v poli toužebně.
Kos a srpů jasné zvuky,
v to vázaček zpěvné hluky,
což to mile zní!
Který žnec se horka bojí,
mezi námi neobstojí,
ať to napřed ví.
Do stodol až pod pavezou
těžké snopy volky svezou;
až o obžinkách,
po koláči, po pletenci
dostanou ty švarní ženci
a on suchý hrách!