ABC - Bílá sobota - po 1. čtení1 (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-02)  CPDL #57343:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-02).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Bílá sobota - po 1. čtení (1. varianta)

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země.
Veleb, duše má, Hospodina!
- Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
- Velebností a vznešeností ses oděl,
- světlem se halíš jako pláštěm.
Odp.
Zemi jsi založil na jejích základech,
- nezakolísá na věčné věky.
- Oceánem jsi ji přikryl jako šatem,
- nad horami stanuly vody.
Odp.
Pramenům dáváš stékat v potoky,
- které plynou mezi horami.
- Podél nich hnízdí nebeské ptactvo,
- ve větvích švitoří svou píseň.
Odp.
Ze svých komor zavlažuješ hory,
- země se sytí plody tvého díla.
- Dáváš růst trávě pro dobytek,
- bylinám užitečným člověku.
Odp.
Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
- Všechno jsi moudře učinil,
- země je plná tvého tvorstva.
- Veleb, duše má, Hospodina!
Odp.