ABC - Bílá sobota - po 1. čtení (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-28)  CPDL #57256:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-28).   Score information: A4, 1 page, 20 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Bílá sobota - po 1. čtení (2. varianta)

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.
 Hospodinovo slovo je správné,
- spolehlivé je celé jeho dílo.
- Miluje spravedlnost a právo,
- země je plná Hospodinovy milosti.
Odp.
 Jeho slovem vznikla nebesa,
- dechem jeho úst všechen jejich zástup.
- Vodstva moří shrnuje jako do měchu,
- do nádrží slévá oceány.
Odp.
 Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
- blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
- Z nebe shlíží Hospodin,
- vidí všechny smrtelníky.
Odp.
 Naše duše vyhlíží Hospodina,
- on sám je naše pomoc a štít.
- Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
- jak doufáme v tebe.
Odp.