ABC - Nanebevzetí Panny Marie (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-17)  CPDL #57069:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-17).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Nanebevzetí Panny Marie

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu.
 Po své pravici máš královnu,
- ozdobenou ofírským zlatem.
Odp.
 Slyš, dcero, pohleď a naslouchej,
- sám král touží po tvé kráse.
Odp.
 Provázena radostným jásotem
- vstupuje v královský palác.
Odp.