ABC - Posvěcení lateránské baziliky (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-04-24)  CPDL #58159:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-04-24).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Posvěcení lateránské baziliky

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.
 Bůh je naše útočiště a síla,
- osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
- Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země,
- i kdyby se hory řítily do hlubin moře.
Odp.
 Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,
- přesvatému stánku Nejvyššího.
- Bůh je v jeho středu, nepohne se,
- od časného jitra ho Bůh bude chránit.
Odp.
 S námi je Hospodin zástupů,
- Bůh Jakubův je naší tvrzí.
- Pojďte, pozorujte Boží skutky,
- které učinil k úžasu země.
Odp.