ABC - Sv. Jana Nepomuckého (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-17)  CPDL #57074:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-17).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Sv. Jana Nepomuckého

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
 Více než mám vlasů na hlavě,
- je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí,
- silnější než mé kosti
- jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.
Odp.
 Nechť nejsou kvůli mně zklamáni,
- kdo doufají v tebe, Pane,
- nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje,
- kdo hledají tebe, Bože Izraeli!
- Vždyť pro tebe jsem snášel potupu,
- pohana pokryla mou tvář.
Odp.
 Vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,
- vytáhni mě z hluboké vody!
- Písní budu slavit Boží jméno,
- velebit je budu zpěvem chvály.
Odp.