ABC - Sv. Matěje, apoštola (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-17)  CPDL #57076:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-17).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Sv. Matěje, apoštola

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Pán ho posadil vedle knížat svého lidu.
 Chvalte, Hospodinovi služebníci,
- chvalte jméno Hospodinovo!
- Buď velebeno Hospodinovo jméno
- nyní i navěky!
Odp.
 Od východu slunce až na jeho západ
- buď chváleno Hospodinovo jméno!
- Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
- nad nebesa jeho sláva.
Odp.
 Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
- který trůní na výsosti
- a shlíží dolů na nebe i na zem?
Odp.
 Slabého zdvihá z prachu,
- ze smetiště povyšuje chudého,
- aby ho posadil vedle knížat,
- vedle knížat svého lidu.
Odp.