ABC - Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-05-19)  CPDL #58717:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-05-19).   Score information: Unknown   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
 Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
- žes vyslyšel slova mých úst.
- Budu ti hrát před anděly,
- vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Odp.
 Slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a věrnost.
- Když jsem volal, vylyšels mě,
- v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Odp.
 Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země,
- až uslyší slova tvých úst.
- Budou opěvovat Hospodinovy cesty:
- "Věru, veliká je Hospodinova sláva!"
Odp.