ABC - Sv. Terezie Benedikty od Kříže (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-30)  CPDL #57771:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-30).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Sv. Terezie Benedikty od Kříže

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej!
 Slyš, dcero, pohleď a naslouchej,
- zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!
- Sám král touží po tvé kráse:
- vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!
Odp.
 V plné kráse vstupuje královská dcera,
- její šat je protkán zlatem.
- V barevném rouchu ji vedou ke králi,
- za ní ti přivádějí panny, její družky.
Odp.
 Provázeny radostným jásotem
- vstupují v královský palác.
- Místa tvých otců zaujmou tvoji synové,
- ustanovíš je za knížata po celé zemi.
Odp.