ABC - Sv. Vavřince, mučedníka (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-16)  CPDL #57542:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-16).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Sv. Vavřince, mučedníka

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.
 Blaze muži, který se bojí Hospodina,
- který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
- Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
- pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
 Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
- stará se o své věci podle práva.
- Neboť navěky nezakolísá,
- ve věčné paměti bude spravedlivý.
Odp.
 Nemusí se obávat zlé zprávy,
- jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
- Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
- dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
Odp.
 Rozděluje, dává chudým,
- jeho štědrost potrvá navždy,
- jeho moc poroste v slávě.
Odp.