ABC - Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-17)  CPDL #57078:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-17).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
 Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- zpívejte Hospodinu, všechny země!
- Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Odp.
 Rozhlašujte den po dni jeho spásu!
- Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
- mezi všemi národy o jeho divech.
Odp.
 Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
- vzdejte Hospodinu slávu a moc,
- vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Odp.
 Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
- Upevnil svět, aby nekolísal:
- národy řídí podle práva.
Odp.