ABC - Velký pátek (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-28)  CPDL #57255:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-28).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Velký pátek

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
 K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky,
- vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
- Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
- Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
Odp.
 Všichni nepřátelé mnou opovrhují,
- sousedům jsem pro smích, na postrach svým známým,
- kdo mě venku zhlédne, prchá přede mnou.
- Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev,
- podoben jsem rozbitému hrnci.
Odp.
 Já však, Hospodine, v tebe doufám,
- říkám: Ty jsi můj Bůh!
- Můj osud je ve tvé ruce,
- vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!
Odp.
 Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,
- zachraň mě svou slitovností.
- Vzmužte se a buďte srdnatí,
- všichni, kdo spoléháte na Hospodina.
Odp.