ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 5 (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-04)  CPDL #60015:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-08-04).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 5
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2020
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

 Odp.: Kdo v tebe doufají, Hospodine, nepadnou do hanby.
 Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
 - na své milosrdenství, které trvá věčně.
 - Pamatuj na mne ve svém milosrdenství,
 - pro svou dobrotivost, Hospodine.
Odp.
 Ulev mi v úzkostech srdce,
 - vyprosť mě z nesnází.
 - Popatř na mou bídu a trápení,
 - odpusť mi všechny hříchy!
Odp.
 Opatruj mou duši a zachraň mě,
 - ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě.
 - Ať mě chrání nevina a upřímnost,
 - poněvadž doufám v tebe, Hospodine!
Odp.