ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 6 (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-08-04)  CPDL #60016:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-08-04).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: ABC - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - 6
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2020
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Má duše žízní po živém Bohu.
 Jako laň prahne po vodách bystřin,
 - tak prahne má duše po tobě, Bože!
Odp.
 Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu:
 - kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
Odp.
 Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu,
 - jak jsem je vodíval k Božímu domu
 - s hlasitým jásotem a chvalozpěvem
 - ve svátečním průvodu.
Odp.