A - 12. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-13)  CPDL #57502:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-13).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: A - 12. neděle v mezidobí

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce.
 Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu,
- pohana pokryla mou tvář.
- Svým bratrům stal jsem se cizincem,
- synům své matky neznámým.
- Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,
- padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
Odp.
 Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě
- v čas milosti, Bože!
- Vyslyš mě ve své veliké lásce,
- věrně mi pomoz!
- Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá,
- obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.
Odp.
 Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
- pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
- Neboť Hospodin slyší chudáky,
- nepohrdá svými vězni.
- Nechť ho chválí nebe a země,
- moře a vše, co se v nich hýbe.
Odp.