A - 2. neděle adventní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-14)  CPDL #57030:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-14).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Voicing also for T.

General Information

Title: A - 2. neděle adventní

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
 Bože, svěř králi svou pravomoc,
- svou spravedlnost královskému synu.
- Ať vládne tvému lidu spravedlivě,
- nestranně tvým ubohým.
Odp.
 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje,
- dokud nezanikne luna.
- Bude vládnout od moře k moři,
- od Řeky až do končin země.
Odp.
 On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci,
- ubožáka, jehož se nikdo neujímá.
- Smiluje se nad nuzným a chudým,
- zachrání ubožákům život.
Odp.
 Jeho jménu se bude žehnat navěky,
- pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.
- A v něm budou požehnána všechna plemena země,
- blahoslavit ho budou všechny národy.
Odp.