Ak, min Rose visner bort (Carl Nielsen)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-11-08)  CPDL #13031:        (Sibelius 4)
Editor: David Fraser (submitted 2006-11-08).   Score information: A4, 2 pages, 70 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: The original publication is in short score with underlay fitted only to the soprano part, thus serving equally well solo/unison voices with piano or organ accompaniment: hence some minor editorial decisions have been required to underlay the three lower parts in this SATB edition.

General Information

Title: Ak, min Rose visner bort
Composer: Carl Nielsen

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn   Meter: 77. 557

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1919
Description: No. 1 of Salmer og Aandelige Sange (Hymns and Sacred Songs), FS83

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

1.
“Ak, min Rose visner bort,
bliver baade bleg og sort!
Ak, mit Blomster stod
før som Mælk og Blod,
falmer nu fra Top til Rod!”

2.
Saa’ man før en Herres Brud
se saa ufornøjet ud?
Slet bestilt, at man
ikke bedre kan
skønne paa sin ædle Stand.

3.
Læs en Gang det første Bud:
“Jeg er Herren, jeg din Gud!”
<Lad det derved staa,
at jeg sørge maa,
din Sorg intet kan forslaa.

4.
Har du da din Tro forgæ’t?
Hvem har skabt dig, véd du det?
Han, din Skaber véd
ogsaa bedst Besked,
sørg du ej, men tro og bed!

5.
Jesu Blod for dig udrandt,
og hans Aand du fik til Pant,
Himlen skal du naa,
tvivler du da paa,
dine Smuler her at faa?

6.
Læs en Gang dit Fadervor!
“Fader”, kend ham og derfor!
Derpaa alt beror,
at du ikkun tror
dette aller første Ord.

7.
Ak, hvad Ære, Fryd og Haab
havde du vel af din Daab,
vidste du Besked
om den Herlighed,
dig i Pagten er bered?

8.
Faar du ved Guds Alterfod
Jesu Legem, Jesu Blod,
den er Sten og Stok
i Guds Kirkeflok,
som ej deri finder nok.

9.
Op med dit beklemte Sind,
kig kun i Guds Himle ind!
Hør hans Engles Sang,
se hans Helgens Rang,
dér skal du og staa en Gang!

10.
Verden, Verden af dit Sind,
luk din Jesus ene ind!
Favn ham i din Tro,
lad ham i dig bo,
saa faar Sjælen nok sin Ro!

Lyrics: Hans Adolf Brorson, (1694-1764)
(Troens Rare Klenodie, vol. 2 no. 5)