B - 18. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-03-03)  CPDL #63282:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-03-03).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 18. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodin jim dal nebeský pokrm.
 Co jsme slyšeli a poznali,
- co nám otcové vyprávěli,
- příštímu pokolení budeme vypravovat
- slavné Hospodinovy činy i jeho moc.
Odp.
 Poručil mrakům nahoře
- a otevřel brány nebes,
- seslal na ně déšť many, aby se najedli,
- a dal jim nebeský pokrm.
Odp.
Člověk jedl chléb silných,
- pokrm jim poslal do sytosti.
- Přivedl je do své svaté země,
- k horám, které získala jeho pravice.
Odp.