B - 28. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-03-23)  CPDL #63673:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-03-23).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 28. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
 Nauč nás počítat naše dny,
- ať dojdeme k moudrosti srdce.
- Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
- Slituj se nad svými služebníky!
Odp.
 Nasyť nás brzy svou slitovností,
- ať jásáme a radujeme se po celý život!
- Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil,
- za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
Odp.
 Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo,
- tvá sláva jejich synům.
- Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,
- dej zdar práci našich rukou,
- dej zdar práci našich rukou!
Odp.