B - 4. neděle postní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-01-21)  CPDL #62462:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-01-21).   Score information: A4, 1 page, 24 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 4. neděle postní
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
 U babylónských řek, tam jsme sedali a plakali,
- když jsme vzpomínali na Sión.
- Na vrby toho kraje jsme zavěsili své citery.
Odp.
 Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odvlekli,
- kdo nás sužovali, od nás žádali, abychom se radovali:
- "Zpívejte nám ze siónských písní!"
Odp.
 Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň
- v cizí zemi?
- Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme,
- ať mi zchromne pravice!
Odp.
 Ať se mi jazyk přilepí k patru,
- když na tebe nevzpomenu,
- když nedám přednost Jeruzalému
- před každou svou radostí.
Odp.