B - 5. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
MuScor.png MuseScore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-01-18)  CPDL #62429:         
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-01-18).   Score information: A4 (landscape), 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 5. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
 Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,
- opěvujte našeho Boha, neboť je milý,
- zaslouží si chvály.
- Hospodin buduje Jeruzalém,
- shromažďuje rozptýlené z Izraele.
Odp.
 Uzdravuje ty, jimž puká srdce,
- a jejich rány obvazuje.
- Určuje počet hvězd,
- každou z nich nazývá jménem.
Odp.
 Velký je náš Pán a přemocný,
- jeho moudrost je bez míry.
- Pokorné Hospodin pozvedá,
- bezbožné však ponižuje k zemi.
Odp.